Prince of Peace
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
Wat is het geluid van de hemel?

 

Wat is het geluid van de hemel?

Ontdek de profetische lofprijs en aanbidding die de hemel op aarde vrijzet

 Het geluid van de hemel is de spontane, vrije aanbidding die er in de hemel is. Deze hemelse lofprijs en aanbidding is ongeremd, ongehinderd, zonder menselijke controle, volkomen geleid door de Geest van God.

De meeste christenen kennen alleen het zingen van voorgeschreven liedjes, volgens een menselijk schema, gebonden door tijd, programma’s, gewoontes en tradities. Zo kan de passie van God in ons hart niet doorbreken.

God heeft ons laten zien dat de aanbidding in de hemel totaal anders is: vrij, ongeremd, zonder enige hindernis, volop, als een orkaan die raast, als een fontein die spuit, als een wildwater rivier die bruist en stroomt, als de wind die waait…

De enige manier om dat te ervaren is loslaten van al je controle, je angst, je rationeel bekritiseren en je zelf helemaal overgeven.

Je geeft je over aan de wind van God die je meeneemt naar nieuwe hoogten.

Mensen hebben in de hemel geen enkele beperking in de uiting van hun aanbidding naar God toe en worden geleid door de Geest van God. Dat kan het ene moment een explosie van vuur en vreugde zijn, of een storm van declaratie van de heerschappij van Jezus Christus en even later is het als een heerlijk rustgevend briesje, waarin de liefde en omhelzing van de Vader tot uiting komt.

We geloven dat God deze ongeremde, spontane aanbidding op aarde wil vrijzetten. Dat is meer dan wat men ‘profetische aanbidding’ noemt.Het is de vrije expressie van de gelovige naar God toe, zonder daarbij gehinderd te worden door bekende liedjes, programma’s of gewoontes.

 Het geluid van God IN JOU komt tot uiting, door alle belemmeringen weg te nemen en je te laten zingen en dansen op het ritme van de hemel.

We geloven dat God dit op aarde wil doen, zodat zijn heerlijkheid ten volle zichtbaar zal worden. Als Hij aanbeden wordt zonder dat we onze passie belemmeren, kan Hij zonder belemmering in ons midden komen wonen. Hij troont op de lofzangen van zijn volk, zegt de Bijbel. En door lofzangen ga je zijn poorten binnen.

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (Psalm 22:4)

Ga met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofprijzing. (Psalm 100:4)

Als die lofprijzing onbelemmerd tot uiting komt, kan Gods aanwezigheid veel sterker manifest worden.

Het is de vrijheid, de expressie, het vuur van aanbidding die in de hemel is. Dat is een avontuur, een ontdekkingstocht. Het grootste probleem is dat zowel de huidige muzikanten als de mensen dit niet kennen en gewend zijn om alles zelf te controleren. Het zingen en spelen van liedjes zit diep in ons gebakken.

We zijn daarom op zoek naar muzikanten die zonder remming en onder inspiratie van de Geest, met de diepe gevoeligheid voor de wind en het vuur van God, mee kunnen spelen.Wil je ons komen versterken, zonde ego-tripperij maar meteen diepe honger naar Jezus Christus, neem dan contact op met ons.

Het Woord van God roept ons op:

‘Zing de Heer een nieuw lied, gij ganse aarde! Juicht voor Hem uit volle borst! Laat alles wat geluid kan voortbrengen, alles wat adem heeft, de Heer verheerlijken!’

http://www.soundofheaven

 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl