Prince of Peace
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
Hoe breng je de hemel op aarde?

Hoe breng je de hemel op aarde?

Sleutels om de stem van God voluit te laten weerklinken

 Als je wilt loskomen van het geluid van de aarde (bekende liedjes zingen met je verstand) en het geluid van de hemel wilt laten weerklinken, neem dan de tijd om onderstaande sleutels diep op je hart te laten inwerken.

Ik wil je aanmoedigen dit meerdere malen te lezen, erover te bidden en na te denken. Dit zijn niet zomaar handige tips, het zijn stuk voor stuk wapens om door te breken in de oorlog voor ware lofprijs en aanbidding, die de heerlijkheid van God in ons midden brengt.

Geef het ook door aan anderen aub! Er is echt nood aan dit soort praktisch onderwijs over lofprijs en aanbidding en leren bewegen in de heilige Geest.

Veel leesplezier! David Sorensen

god ervaren, spreekt god, lofprijs, aanbidding, profetie, profetisch, stem van God, opwekking nederland, hemel, engelen, god, jezus, wonderen, gebedsgenezing, david sorensen, online bijbelstudie, online preken, christelijk, bijbels

Bereid niets voor. Geen lied, geen woord, geen beweging. Wees een onbeschreven blad, een open boek, een leeg vat, zodat de Geest van God vrijuit door je heen kan bewegen.

Geef je helemaal over aan de Geest van God. Laat alle controle over jezelf en anderen helemaal los.

Richt je met alles wat je hebt op de heerlijkheid, de majesteit, de heerschappij van Jezus Christus. Verhoog Jezus Christus, verheerlijk Jezus Christus, dank Jezus Christus, eer Hem met alles wat je hebt.

Aanbid Hem, aanbid Hem, aanbid Hem, aanbid Hem.

Luister naar zijn stem. Spreek zelf niet, maar luister naar zijn stem en spreek alleen als je echt echt echt ervaart dat God het wil en dus door je heen spreekt

Onderbreek het nooit, ook niet als er niets lijkt te gebeuren. Onderbreek nooit wat God doet

Wees heel gevoelig voor wat de Geest doet. Pure, intense gevoeligheid voor de Geest van God is heel erg belangrijk.

 Vraag de Geest van God om je op Hem af te stemmen.

Heb geduld. Leer wachten op de beweging van God. Wees niet bang om te wachten.

Denk niet aan de verwachtingen van mensen. Trek je dus niets aan van kritiek van mensen, je doet het voor God. Besef dat je eerst God moet bedienen en dat Hij dan zelf de mensen zal bedienen. Doe het niet omgekeerd.

Durf het onbekende in te gaan. Verlaat wat bekend is, duik in de diepte met God, zonder te weten wat er zal gebeuren. Wees moedig en wild.

Wees een instrument in plaats van een instrument te spelen.

Laat je door God bespelen alsof je zijn instrument bent

Wees je bewust van de engelen en demonen om je heen. Engelen worden vrijgezet door je overgave en aanbidding aan God. Demonen worden dan juist verdreven en gebonden.

Laat je niet ontmoedigen door negatieve gedachten, die vaak door demonen worden verspreid, om mensen van uitbundige overgave te weerhouden.

Breek door. Durf luid, luid, luid, luid te zingen, te juichen enz. Verbreek intimidatie (wie denk je wel dat je bent, doe maar gewoon, dat is al gek genoeg, enz.). Verklaar de heerschappij van Jezus Christus van Nazareth, declareer zijn koningschap. Zo bind je de duisternis en zet je de kracht van Jezus Christus vrij.

 Juichen over Jezus’ overwinning, doorbreekt demonische weerstand

Het gaat niet om jou, het gaat niet om jouw bediening, succes, eer, positie of erkenning. Het gaat enkel en alleen om Jezus Christus.Leg je ego daarom bewust af en aanbid Jezus met alles wat je hebt.

Let op mensen die de boel willen verstoren, door zelf in de aandacht te willen staan. Als iemand een lied begint te zingen en jij (als leider) ervaart dat het niet van God is, durf het te stoppen en stem alles weer af op God. Satan zal mensen willen inspireren om een vroom geluid te laten horen of hun eigen stem, zodat Gods geluid verstoord wordt. Neem je autoriteit waar nodig!

Neem veel tijd, geef God alle tijd die Hij wil, zelfs als het ‘vlees’ van mensen het beu is. Het gaat om wat God wil doen. Soms gaat dat uren door en verlies je veel mensen. Maar stop pas als de Geest van God (niet mensen!) duidelijk aangeeft dat het klaar is, als er geweldige doorbraak is gekomen.

Besef dat lofprijzing geestelijke oorlogsvoering is.

Lofprijs en aanbidding door de Geest van God breekt de ketenen en machten van satan. Paulus en Silas aanbaden in de gevangenis en de ketenen vielen letterlijk van hen af! Heb dus de houding van een strijder voor het Lam van God en vernietig de controle, tegenstand, afleiding, enz.

Stop niet te snel! Breek door! Op het punt dat velen denken ‘het is welletjes geweest’ is het juist belangrijk door te gaan, naar een veel hoger niveau. De meesten stoppen veel te snel en breken niet door.

Als er een leegte valt, laat deze dan door God ingevuld worden.

Vul lege momenten niet zelf in met een bekend lied. Nee, laat je (juist in de stille, lege momenten) inspireren door God. Heel vaak wordt de aanwezigheid van God ernstig afgezwakt, doordat de aanbiddingsleider, prediker of iemand anders zich oncomfortabel voelt door een stil moment en daarom maar zelf iets gaat doen, wat echter niet door de Geest is ingegeven.

Zomaar een lied beginnen zingen, of iets beginnen vertellen kan de beweging van de Geest van God intens verstoren. Wees niet bang voor stille momenten, en durf echt te wachten op God. Laat Hem jou leiden, niet omgekeerd.

 

Laat de liederen, woorden, geluiden en bewegingen tot uiting komen, zonder angst en zonder erover na te denken.

Laat je niet door mensen (opgelet: of de demonen die door mensen heen werken, soms juist ook door leiders, helaas) tegenhouden. Satan wil kost wat kost het geluid van de hemel beletten. Ga door, breek uit, wees vrij, vecht voor de vrijheid van de Geest. Laat controle je niet binden.

Doe dit vooral in je eigen leven, thuis. Het gaat niet om het podium. Als je het thuis niet doet, heb je niets te zeggen op een platform. Leef het in je eigen leven.

Wees heilig, puur, rein en verbroken voor de allerhoogste. Leef in diepe, oprechte waarheid, ondanks je falen en struikelingen. God geeft genade en richt je steeds weer op, als je gevallen bent. Leef in zijn liefde, genade, kracht en geef niet op.

Besef dat het geluid van God belangrijker is dan wat ook.

Geef niet toe aan de leugen dat de mensen belangrijker zijn dan God. Zo wordt over de hele wereld de aanwezigheid van God aan banden gelegd en gestopt. Leiders sturen God de deur uit zodat mensen door diezelfde deur binnen kunnen komen. Doe dat niet, asjeblieft! Laat God op de troon zitten. Mensen moeten zich bekeren naar God toe, niet omgekeerd. Mensen moeten zich leren vernederen, omkeren naar, overgeven aan de Almachtige.

In bijna alle kerken is de mens (en de demonen door mensen heen, echt waar) de baas. God moet zich altijd aanpassen aan de kritiek, de gewoontes, de smaak, de mening, de eerzucht, de controle, de gebondenheden van mensen. Het is tijd dat we ons hiervan bekeren en dat wij ons gaan aanpassen aan God.

Zoals God zei tegen zijn profeet Jeremia: “Jij moet je niet keren naar de mensen. De mensen moeten zich keren naar jou.”

God moet zich niet bekeren, omdat Hij te wild, te vrij, te onverwachts, te luid, te spontaan, te ongewoon, te groot, te krachtig is. Nee, mensen moeten zich bekeren naar God toe, omdat zij te stijf, te bang, te traditioneel, te geremd, te gebonden zijn.

 

God moet niet gebonden worden. Mensen moeten bevrijd worden!

Het is niet geestelijk om als een stokstijf steendood standbeeld voor de troon van de allerhoogste te staan, met een hart vol kritiek en negatieve gedachten. Dat is duivels, gebonden, doods. Het is goddelijk om vrij te zijn.

Als je in die vrijheid heerlijk wilt ontspannen, rustig zitten en genieten, dan is dat prima. Maar kritiek, veroordeling, gooien met gedachten-stenen naar mensen die zich voluit geven aan Gods majesteit, is duivels.

Laat je dus niet door kritiek binden. Breek door, breek door, breek door.

Satan zal je willen ontmoedigen, belemmeren, veroordelen, verwerpen, bespotten, enz.

Satan zal alles proberen om hen te vernietigen, die het geluid van de hemel brengen.

Geef er niet aan toe. Valse beschuldiging is de aard van satan: liegen en onrechtvaardig beschuldigen. Zegen hen die je vervolgen, heb ze lief, eer ze, doe het tegenovergestelde aan hen wat zij aan jou doen (echt waar, heel belangrijk!) en ga verder. Schud het stof van je voeten en ga naar een andere plaats.

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al de rest zal je geven worden, zei Jezus. Het volgen van Jezus Christus, het leven in de Geest van God, het najagen van Gods hart en Gods beweging is het belangrijkste wat er is op aarde.

Enkele sleutelwoorden:

niets voorbereiden, afhankelijk zijn van God, gevoelig zijn voor de Heilige Geest, geen stiltes zelf invullen, geen afleiding toestaan, niet stoppen maar doorbreken, luid juichen, luisteren naar Gods instructies, volkomen vrijheid, God alle tijd geven, veel plezier maken!

Lees en herlees deze tips, bid erover, denk erover na, schrijf ze over in een schrift voor jezelf, mediteer erover, want dit zijn stuk voor stuk krachtige sleutels om door te breken.

We wensen je met heel ons hart veel moed en vrijheid (=vrijmoedigheid) en het geestelijk inzicht om te zien waar het op aankomt. Wees iemand die revolutie, reformatie, doorbraak en vrijheid brengt. Er zitten genoeg (veel teveel) strijders in de gevangenissen van controle en traditie die mensen hebben gebouwd in naam van God.

Breek uit en breng mensen in de diepe ontmoeting en ervaring van de opgestane, levende, heersende, geweldig machtige, liefdevolle, bevrijdende en genezende JEZUS CHRISTUS, de Heer der heren en de Koning de koningen, de almachtige.

http://www.soundofheaven.info/hemels

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl