Prince of Peace
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
Laat de controle los!
 
 
 

Profetie voor Nederland en Belgie Laat de controle los!

Profetisch woord voor Nederland en Vlaanderen dat David Sorensen ontving tijdens een pinksterweekend van 2011. Geef dit aub door aan anderen, ook aan de leiders van je kerk. Verspreid deze url: www.soundofheaven.info/profetie-opwekking

 Het is tijd dat jullie loslaten, het is tijd dat jullie stoppen met zelf de show te runnen.

Het is tijd dat jullie echt opgeven, dat jullie zeggen ‘wij gaan niet langer zelf heersen over de aanwezigheid van God, maar wij gaan ons onderwerpen aan de aanwezigheid van God. We gaan niet langer heersen over de kracht van God, we gaan ons laten leiden door de kracht van God.’

Want als je werkelijk durft Mij te volgen, zegt de Vader, dan zul je zien dat Mijn kracht zal toenemen, dan zul je zien dat Mijn rivier zal stromen, dan zul je zien dat de wonderen zullen toenemen, dan zal er veel meer kunnen gebeuren.

Maar jij moet loslaten Mijn kind!

Laat los, durf los te laten en geef jezelf over aan Mij.

Er kan pas een overwinning komen als je loslaat, als je de controle uit handen geeft.

Er kan pas een verandering komen, die een diepe, krachtige transformatie betekent, als je werkelijk loslaat en als je zegt ‘Vader in de hemelen, U bent onze Koning, U bent onze Heer, regeer in ons midden, regeer in ons leven, regeer in ons denken, regeer in ons.

Het is tijd om los te laten, het is tijd om door te breken, het is tijd om verder te gaan.

Laat los, je menselijke ideeën over hoe alles moet verlopen, laat los je menselijke programma’s, je menselijke planningen, je menselijke manieren, laat het los, zegt God, en laat Mijn Geest werkelijk vrij stromen.

Er is veel teveel tijd verloren, zegt God, door de menselijke manieren van doen. Er is veel tijd verloren, door de menselijke programma’s en de menselijke strategieën, en de menselijke meningen.

Er is veel tijd verloren zegt God.

Dit land had allang een opwekking kunnen hebben, een geweldig sterke opwekking. Want Mijn beloften zijn er, zegt God, Mijn verlangen is er, Mijn wil is volmaakt duidelijk, Ik wil met Mijn heerlijkheid stromen, Ik wil Mijn koninkrijk met kracht vestigen.

Maar er is een roep van Mijn heilige Geest, zegt de Vader, om los te laten, om los te laten, om los te laten, om de menselijke ideeën los te laten, om de menselijke programma’s los te laten, om de menselijke manieren van doen los te laten en om door te breken in de werking van de heilige Geest, om door te breken, om niet langer beperkingen op te werpen tegen Mij, zegt God, om niet langer allerlei redenen te verzinnen om Mij maar af te remmen.

Het is tijd om daarmee op te houden en om alles los te laten en Mij alle ruimte en tijd te geven, in je binnenste, in je hart, in je denken, in je gevoel en in jullie midden, zegt God.

 

Laat werkelijk de controle over aan Mij, zegt de Vader, laat Mijn heilige Geest werkelijk leiden, en je zult zien dat er een geweldige rivier zal stromen, dat de kracht van Jezus Christus werkelijk zal toenemen.

Want er is teveel verloren gegaan, er zijn teveel wonderen die eigenlijk niet gebeurd zijn, hoewel Ik het wilde, maar de mensen hielden alles vast in eigen handen. Ze dachten dat ze Mij dienden, maar ze dienden eigenlijk iets anders, ze dienden eigenlijk zichzelf en ze dienden een menselijke controle.

Ik zeg dat niet om te veroordelen, zegt God, maar Ik zeg het om te bevrijden, Ik zeg het om werkelijk vrijheid te brengen, om Mijn kracht vrij te zetten, om Mijn rivier vrij te zetten, om Mijn woord vrij te zetten, om Mijn wonderen vrij te zetten.

Ik wil komen, zegt de Vader, met een glorie en een kracht, die werkelijk Mijn Zoon Jezus Christus op een nog onbekende manier in deze wereld zichtbaar zal maken.

Ik wil komen met Mijn aanwezigheid, met een werking van Mijn kracht, die nog onbekend is.

Ik wil doorbreken, zegt de Vader, Ik wil doen wat Mijn Geest verlangt, Ik wil doen wat Mijn Woord belooft, zegt God, Ik wil doen wat er al eeuwen in Mijn woorden opgeschreven staat, Ik wil werkelijk Mezelf laten zien aan Mijn volk, zegt God.

Dus durf werkelijk de controle los te laten, zegt de Vader en zie hoe Mijn Geest de wonderen zal doen, zie hoe Mijn Geest verandering zal brengen, zie hoe Mijn Geest genezing zal brengen, zie hoe Mijn Geest harten zal vernieuwen tot een vurig verlangen om Mij te kennen.

Want de menselijke werking is niet in staat om een werkelijke transformatie in een mensenleven te bewerken die blijvende vrucht draagt. De inzet van een mens is niet in staat om Mijn wonderen te bewerken.  De inzet van een mens is niet in staat om een hart tot diepe overgave aan Mij te brengen, zegt God.

Alleen Mijn Geest is in staat om te doorgronden wat er in het diepste van een mens leeft, en om daar een wonder te doen van genezing en herstel, van geloof en vertrouwen. Allee Mijn Geest is in staat om te doen wat elke prediker wil zien gebeuren.

Menselijke inzet is niet in staat om een ander mens tot diepe overtuiging te brengen. Alleen Mijn Geest kan het, zegt God.

En dit zijn zaken die je weet en die je predikt, maar het is niet wat je doet, zegt God. Want je staat zelf nog veel teveel in het centrum, je staat zelf nog veel teveel in plaats van Mijn Geest te werken, zegt God. Je doet zelf nog veel teveel, in plaats van Mijn Geest alles te geven, in plaats van Mijn Geest alles te laten doen.

Ik vraag je Mijn zoon en Mijn dochter, om jezelf toe te wijden aan Mij, om jezelf over te geven aan Mij, om Mijn aanwezigheid veel meer te gaan ervaren in je leven, om Mij te zoeken in je binnenste, om Mijn aanwezigheid in je hart te laten toenemen.

Ik zeg dat niet als een verwijt mijn kind, Ik zeg het als een verlangen van mijn hart om werkelijk Mijn heerlijkheid uit te storten in jullie binnenste, om Mijn heerlijkheid te laten stromen in deze natie, zegt God. Ik zeg het als een honger en een dorst om Mezelf te laten stromen in dit land en onder Mijn kinderen en vanuit Mijn kinderen, over de hele wereld. Maar jij moet het werkelijk zelf willen, jij moet zelf de sleutel omdraaien, jij moet zelf je denken veranderen, jij moet zelf de controle uit handen geven.

Want het is alleen Mijn Wind die het kan doen, alleen Mijn heerlijkheid kan doen wat je zo graag verlangt, zegt God.

Het is niet jouw inzet, het is zelfs niet jouw gebed, het is niet jouw studie, het is niet jouw harde werk voor Mij, zegt de Vader, het is Mijn Wind die het doet, het is Mijn Geest die het doet, het is Mijn rivier die et doet.

Als de rivier van Mijn heerlijkheid stroomt, als de rivier vanuit Mijn troon kan stromen, zonder belemmeringen, zonder beperkingen, zonder dat het altijd weer afgeremd wordt, door de obstakels die jullie steeds weer opbouwen, in jullie denken en in jullie samenkomsten, om Mij af te remmen, als je werkelijk de obstakels verwijdert, zal er een veel vrijere stroom zijn, dan kan er een toename zijn van Mijn Geest, een toename van Mijn kracht, een toename van Mijn zuivering, zegt God.

Ik wil het zo graag, Ik wil zo graag dat Mijn Geest de ruimte krijgt in jullie binnenste, in jullie hart, in jullie leven.

Dus durf jezelf los te laten, durf alles aan Mij over te geven, durf werkelijk je leven aan Mij toe te vertrouwen, durf jezelf aan Mij toe te vertrouwen: je hart, je denken, je ziel, je geest, je lichaam, al wat je doet, al wat je bent.

Ik zal wonderen doen, zegt de Vader, Ik zal werkelijk Mijn Geest laten werken.

 

http://www.soundofheaven.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl