Prince of Peace
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
'
 
Vlaggen en banieren 
 

Enkele belangrijke teksten waarom te vlaggen: - te proclameren in de strijd - voorbede te doen - aanbidding - profetisch

Lees hierover in Jeremia 51 : 12 en 27, Jesaja 11 : 12, Jesaja 62 : 10, Psalm 20 : 6 en Psalm 60 : 6,7.

Gods banier over ons is LIEFDE. Hij heeft voor ons Zijn banier geplant op Golgotha, tot bevrijding van alle volken! Het hebreeuwse woord "nes" is in de NBG vertaald als "vendel, vlag, vaandel, banier"

 


VLAGGEN EN HUN KLEUREN:


Rood

Het Bloed van het Lam, voor ons geslacht.

Wij zijn gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Proclamatie en voorbede.

 

Wit

Bruid van Christus (Strijdende Bruid van Christus), reinheid, heiligheid, overgave aan Christus; Hooglied 6:4


Blauw

(Koningsblauw)

Jezus is Koning en Heer; Timoteus 1:17

 

Zilver

30 zilverlingen, de prijs van een slaaf, aan Judas betaald.

Jezus heeft al onze zonden betaald. Louteringen,

Psalm 66:10

 

Licht goud

Autoriteiteit van God, aanwezigheid van God, roeping, loutering,

aanbidding, heerlijkheid van God. Shekina.

 

Geelgoud

Kleur van de profeet;

kleur van het meest zuivere goud in het Heilige der Heiligen.

 

Donker goud

"De Leeuw van Juda".

Koningschap van het Lam.

Openbaring 5:5.

 

Oranje goud

Vreugde door de Heilige Geest.

Overwinning over depressie; vreugde en blijdschap.


Koper (brons)

Koperen wasvat, brandoffer-altaar, reinigend vuur van de Heilige Geest

(Openbaring 2:18).

Tegen de geest van Izebel.

 

Hemels blauw

Proclamatie dat God de Here der hemelen is.

Aanbidding. Psalm 19:2; Psalm 89;6; Deuteronomium 4:19.

 

Water-Blauw

Water, levend water vanaf de Troon van God. Heilige Geest, s

tromen van levend water zullen uit uw binnenste stromen.

Ezechiel 47:4-5, Johannes 7:38.

 

Groen

Kleur van de palmtakken; Openbaring 7:9.

Proclameren van Leven in Christus.

Het nieuwe leven in Hem. Johannes 10:10.

 

Purper-blauw en donker paars

Priesterschap van de Heer Jezus Christus; Hebreeen 7:17.

Priesterschap van de Bruid van Christus; 1 Petrus 2:9; Openbaring 1:6.

 

Licht roze

Lieflijkheid; Psalm 131:2

 

Cyclaam

Genezing van geest, ziel en lichaam, door de Heilige Geest;

1 Korintiers 12:9.

In deze kleur zit zilver, rood en blauw.

Dit slaat op alle ziekten die Jezus voor ons gedragen heeft aan het kruis.

Jesaja 53:3-4. 1 Petrus 2:24

 

Zilver/rood

Intimiteit met God, zoals Jezus en Zijn Vader hebben.

Ook de betekenis van GENADE. Johannes 17

 

Turquoise/rood

Bevrijdingsvlag.

Mijn engelen zullen de strijd voeren en Mijn Bloed heeft overwonnen.

Psalm 46:8; Amos 4:13, Psalm 91:11.

 

Regenboog vlag

Aanbidding; Openbaring 4:3.

Beloften van God, persoonlijk en voor de Gemeente.

 

Olijfgroen

Kleur van de zalving (zalfolie) en de eerste koude persing van de olijven,

de duurste olijf-olie. Proclamatie; Z

alving over de Gemeente of Samenkomst;

Psalm 133; Psalm 23:5

Persoonlijk: met verse olie overgoten; Psalm 92:11b.

 

Zilver met kleurtjes

Veelkleurige wijsheid van God; Efeze 3:10.

 

Turquois

Proclamatie

- De Heer der heerscharen is Hij!

Jesaja 9:6b. Psalm 91:11.

 

Licht-blauw

Geest van het Zoonschap;

Romeinen 8:15.


Oranje/rood/groen

Genezing (bevrijding) van beschadigde emoties door de Heilige Geest.

Vergeving en nieuw leven in Christus.

Ons innerlijk wordt hersteld en bekrachtigd door de Heilige Geest.

Efeze 3:14-19.

 

Basisvlaggen Rood, Zilver, Goud, Paars, Groen, Wit.

 

 
 

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl