Prince of Peace
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
 
Amen.
 
 
Lees meer...
 
 
U bent de Prince of Peace
de Vredevorst.
U bent de Bron van Vrede
Bij U kom je werkelijk tot rust.
 
In dit jachtige leven
In deze drukke maatschappij
is het heerlijk te weten
dat er een plek is
waar je jezelf kunt zijn.
 
Een plaats dicht bij U
aan uw voeten
om even bij te komen,
om even bij te tanken,
en dan weer verder te gaan
met nieuwe energie
samen met U.
 
 
Lees meer...
Vader God
Ik aanbid U
Ik mag altijd bij U komen
U bent altijd bij mij
ook al ervaar ik het niet
U omringt mij
Op u kan ik altijd vertrouwen
U laat mij nooit in de steek
U bent een sterke God
U bent een machtige God
U bent niet te vatten
U bent niet te begrijpen
Toch bent U er altijd
Ik houd van U
Ik wil U eren
U alleen komt het toe
Alle lof, eer en heerlijkheid
U regeert tot in Eeuwigheid
Amen.
 

Lees meer...   (4 reacties)
Jezus
 
Jezus
Ik aanbid U.
Jezus,
Ik houvan U
Jezus,
Bij U wil ik horen.
 
U bent de Weg, de Waarheid en het Leven.
U bent de Ware weg.
Zoveel mensen zoekende,
terwijl U er bent.
 
U staat met Uw handen uitgestrekt,
om een ieder te begroeten.
Iedereen is welkom bij U.
U houdt van ons.
En U wilt niets liever
 dan ons geven van Uw liefde.
Uw handen druipen van olie.
Olie van de Heilige Geest.
Om een ieder te geven
van het Levende water,
wat we allemaal zo nodig hebben.
U zegt: "Kom bij Mij,
 en ik zal je geven
van het Levende Water,
waar je zo naar verlangt,
diep in je binnenste."
 
Lees meer...
 
Here , laat mij rein zijn.
 
Here , laat mij rein zijn.
Reinig mij van al mijn zonden.
Reinig mij met Uw kostbare Bloed.
Reinig mij in geest en in waarheid.
 
Here ik kom terug tot U
Ik zoek U, met heel mijn hart.
Ik hunker naar uw heerlijkheid.
Laat u vinden,Here.
 
Here, U bent zo goed.
U bent zo wonderbaar.
U vergeeft iedere zonde
en iedere fout in mijn leven.
U verdient alle lof en eer.
 
Here, laat de hemelen U prijzen.
laat de engelen U dienen.
Laat de mensen voor U buigen.
Laat Uw Heerlijkheid openbaar worden.
 
Lofoffers breng ik aan U.
Vredeoffers zijn aan U
want alleen U komt alle eer toe.
Alleen U !!!    
 
            

Lees meer...
 
Overgave aan de Here Jezus,
 
Ik geef U mijn handen, zodat U door mij heen kunt werken.
Ik geef U mijn voeten, zodat ik op Uw Weg kan gaan.
Ik geef U mijn ogen, zodat ik zie naar Uw Wil.
Ik geef U mijn mond, zodat U door mij heen kunt spreken.
Ik geef U mijn gedachten, zodat ik Uw gedachtren mag kennen.
Ik geef U mijn geest, zodat U door mij heen kunt bidden en leven
door Uw Heilige Geest.
Zodat ik een vat overlopend van olie kan zijn.
En boven alles, geef ik U mijn hart, dat U Uw liefde in mij kunt uitstorten,zodat ik lief kan hebben zoals U.
Ik geef mijzelf helemaal aan U.
Dat ik geestelijk mag groeien, zodat het U is die leeft, werkt en bid, in en door mij.
Dit bid ik in Jezus naam, amen.
 
 
 

Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl