Prince of Peace
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
 
 
 
 Prince of Peace
 
 
 
Jezus Christus is de Prince of Peace,
oftewel deVredevorst.
 
Jezus verlangt ernaar dat we meer en meer
in Zijn Aanwezighid komen.
Profetische aanbidding en soaking helpen daarbij.
 
@Beloved Daughter
 
 
 

Reacties (21)

 

Wat is het geluid van de hemel?

Ontdek de profetische lofprijs en aanbidding die de hemel op aarde vrijzet

 Het geluid van de hemel is de spontane, vrije aanbidding die er in de hemel is. Deze hemelse lofprijs en aanbidding is ongeremd, ongehinderd, zonder menselijke controle, volkomen geleid door de Geest van God.

De meeste christenen kennen alleen het zingen van voorgeschreven liedjes, volgens een menselijk schema, gebonden door tijd, programma’s, gewoontes en tradities. Zo kan de passie van God in ons hart niet doorbreken.

God heeft ons laten zien dat de aanbidding in de hemel totaal anders is: vrij, ongeremd, zonder enige hindernis, volop, als een orkaan die raast, als een fontein die spuit, als een wildwater rivier die bruist en stroomt, als de wind die waait…

De enige manier om dat te ervaren is loslaten van al je controle, je angst, je rationeel bekritiseren en je zelf helemaal overgeven.

Je geeft je over aan de wind van God die je meeneemt naar nieuwe hoogten.

Mensen hebben in de hemel geen enkele beperking in de uiting van hun aanbidding naar God toe en worden geleid door de Geest van God. Dat kan het ene moment een explosie van vuur en vreugde zijn, of een storm van declaratie van de heerschappij van Jezus Christus en even later is het als een heerlijk rustgevend briesje, waarin de liefde en omhelzing van de Vader tot uiting komt.

We geloven dat God deze ongeremde, spontane aanbidding op aarde wil vrijzetten. Dat is meer dan wat men ‘profetische aanbidding’ noemt.Het is de vrije expressie van de gelovige naar God toe, zonder daarbij gehinderd te worden door bekende liedjes, programma’s of gewoontes.

 Het geluid van God IN JOU komt tot uiting, door alle belemmeringen weg te nemen en je te laten zingen en dansen op het ritme van de hemel.

We geloven dat God dit op aarde wil doen, zodat zijn heerlijkheid ten volle zichtbaar zal worden. Als Hij aanbeden wordt zonder dat we onze passie belemmeren, kan Hij zonder belemmering in ons midden komen wonen. Hij troont op de lofzangen van zijn volk, zegt de Bijbel. En door lofzangen ga je zijn poorten binnen.

U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont. (Psalm 22:4)

Ga met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofprijzing. (Psalm 100:4)

Als die lofprijzing onbelemmerd tot uiting komt, kan Gods aanwezigheid veel sterker manifest worden.

Het is de vrijheid, de expressie, het vuur van aanbidding die in de hemel is. Dat is een avontuur, een ontdekkingstocht. Het grootste probleem is dat zowel de huidige muzikanten als de mensen dit niet kennen en gewend zijn om alles zelf te controleren. Het zingen en spelen van liedjes zit diep in ons gebakken.

We zijn daarom op zoek naar muzikanten die zonder remming en onder inspiratie van de Geest, met de diepe gevoeligheid voor de wind en het vuur van God, mee kunnen spelen.Wil je ons komen versterken, zonde ego-tripperij maar meteen diepe honger naar Jezus Christus, neem dan contact op met ons.

Het Woord van God roept ons op:

‘Zing de Heer een nieuw lied, gij ganse aarde! Juicht voor Hem uit volle borst! Laat alles wat geluid kan voortbrengen, alles wat adem heeft, de Heer verheerlijken!’

http://www.soundofheaven

 

Lees meer...

Hoe breng je de hemel op aarde?

Sleutels om de stem van God voluit te laten weerklinken

 Als je wilt loskomen van het geluid van de aarde (bekende liedjes zingen met je verstand) en het geluid van de hemel wilt laten weerklinken, neem dan de tijd om onderstaande sleutels diep op je hart te laten inwerken.

Ik wil je aanmoedigen dit meerdere malen te lezen, erover te bidden en na te denken. Dit zijn niet zomaar handige tips, het zijn stuk voor stuk wapens om door te breken in de oorlog voor ware lofprijs en aanbidding, die de heerlijkheid van God in ons midden brengt.

Geef het ook door aan anderen aub! Er is echt nood aan dit soort praktisch onderwijs over lofprijs en aanbidding en leren bewegen in de heilige Geest.

Veel leesplezier! David Sorensen

god ervaren, spreekt god, lofprijs, aanbidding, profetie, profetisch, stem van God, opwekking nederland, hemel, engelen, god, jezus, wonderen, gebedsgenezing, david sorensen, online bijbelstudie, online preken, christelijk, bijbels

Bereid niets voor. Geen lied, geen woord, geen beweging. Wees een onbeschreven blad, een open boek, een leeg vat, zodat de Geest van God vrijuit door je heen kan bewegen.

Geef je helemaal over aan de Geest van God. Laat alle controle over jezelf en anderen helemaal los.

Richt je met alles wat je hebt op de heerlijkheid, de majesteit, de heerschappij van Jezus Christus. Verhoog Jezus Christus, verheerlijk Jezus Christus, dank Jezus Christus, eer Hem met alles wat je hebt.

Aanbid Hem, aanbid Hem, aanbid Hem, aanbid Hem.

Luister naar zijn stem. Spreek zelf niet, maar luister naar zijn stem en spreek alleen als je echt echt echt ervaart dat God het wil en dus door je heen spreekt

Onderbreek het nooit, ook niet als er niets lijkt te gebeuren. Onderbreek nooit wat God doet

Wees heel gevoelig voor wat de Geest doet. Pure, intense gevoeligheid voor de Geest van God is heel erg belangrijk.

 Vraag de Geest van God om je op Hem af te stemmen.

Heb geduld. Leer wachten op de beweging van God. Wees niet bang om te wachten.

Denk niet aan de verwachtingen van mensen. Trek je dus niets aan van kritiek van mensen, je doet het voor God. Besef dat je eerst God moet bedienen en dat Hij dan zelf de mensen zal bedienen. Doe het niet omgekeerd.

Durf het onbekende in te gaan. Verlaat wat bekend is, duik in de diepte met God, zonder te weten wat er zal gebeuren. Wees moedig en wild.

Wees een instrument in plaats van een instrument te spelen.

Laat je door God bespelen alsof je zijn instrument bent

Wees je bewust van de engelen en demonen om je heen. Engelen worden vrijgezet door je overgave en aanbidding aan God. Demonen worden dan juist verdreven en gebonden.

Laat je niet ontmoedigen door negatieve gedachten, die vaak door demonen worden verspreid, om mensen van uitbundige overgave te weerhouden.

Breek door. Durf luid, luid, luid, luid te zingen, te juichen enz. Verbreek intimidatie (wie denk je wel dat je bent, doe maar gewoon, dat is al gek genoeg, enz.). Verklaar de heerschappij van Jezus Christus van Nazareth, declareer zijn koningschap. Zo bind je de duisternis en zet je de kracht van Jezus Christus vrij.

 Juichen over Jezus’ overwinning, doorbreekt demonische weerstand

Het gaat niet om jou, het gaat niet om jouw bediening, succes, eer, positie of erkenning. Het gaat enkel en alleen om Jezus Christus.Leg je ego daarom bewust af en aanbid Jezus met alles wat je hebt.

Let op mensen die de boel willen verstoren, door zelf in de aandacht te willen staan. Als iemand een lied begint te zingen en jij (als leider) ervaart dat het niet van God is, durf het te stoppen en stem alles weer af op God. Satan zal mensen willen inspireren om een vroom geluid te laten horen of hun eigen stem, zodat Gods geluid verstoord wordt. Neem je autoriteit waar nodig!

Neem veel tijd, geef God alle tijd die Hij wil, zelfs als het ‘vlees’ van mensen het beu is. Het gaat om wat God wil doen. Soms gaat dat uren door en verlies je veel mensen. Maar stop pas als de Geest van God (niet mensen!) duidelijk aangeeft dat het klaar is, als er geweldige doorbraak is gekomen.

Besef dat lofprijzing geestelijke oorlogsvoering is.

Lofprijs en aanbidding door de Geest van God breekt de ketenen en machten van satan. Paulus en Silas aanbaden in de gevangenis en de ketenen vielen letterlijk van hen af! Heb dus de houding van een strijder voor het Lam van God en vernietig de controle, tegenstand, afleiding, enz.

Stop niet te snel! Breek door! Op het punt dat velen denken ‘het is welletjes geweest’ is het juist belangrijk door te gaan, naar een veel hoger niveau. De meesten stoppen veel te snel en breken niet door.

Als er een leegte valt, laat deze dan door God ingevuld worden.

Vul lege momenten niet zelf in met een bekend lied. Nee, laat je (juist in de stille, lege momenten) inspireren door God. Heel vaak wordt de aanwezigheid van God ernstig afgezwakt, doordat de aanbiddingsleider, prediker of iemand anders zich oncomfortabel voelt door een stil moment en daarom maar zelf iets gaat doen, wat echter niet door de Geest is ingegeven.

Zomaar een lied beginnen zingen, of iets beginnen vertellen kan de beweging van de Geest van God intens verstoren. Wees niet bang voor stille momenten, en durf echt te wachten op God. Laat Hem jou leiden, niet omgekeerd.

 

Laat de liederen, woorden, geluiden en bewegingen tot uiting komen, zonder angst en zonder erover na te denken.

Laat je niet door mensen (opgelet: of de demonen die door mensen heen werken, soms juist ook door leiders, helaas) tegenhouden. Satan wil kost wat kost het geluid van de hemel beletten. Ga door, breek uit, wees vrij, vecht voor de vrijheid van de Geest. Laat controle je niet binden.

Doe dit vooral in je eigen leven, thuis. Het gaat niet om het podium. Als je het thuis niet doet, heb je niets te zeggen op een platform. Leef het in je eigen leven.

Wees heilig, puur, rein en verbroken voor de allerhoogste. Leef in diepe, oprechte waarheid, ondanks je falen en struikelingen. God geeft genade en richt je steeds weer op, als je gevallen bent. Leef in zijn liefde, genade, kracht en geef niet op.

Besef dat het geluid van God belangrijker is dan wat ook.

Geef niet toe aan de leugen dat de mensen belangrijker zijn dan God. Zo wordt over de hele wereld de aanwezigheid van God aan banden gelegd en gestopt. Leiders sturen God de deur uit zodat mensen door diezelfde deur binnen kunnen komen. Doe dat niet, asjeblieft! Laat God op de troon zitten. Mensen moeten zich bekeren naar God toe, niet omgekeerd. Mensen moeten zich leren vernederen, omkeren naar, overgeven aan de Almachtige.

In bijna alle kerken is de mens (en de demonen door mensen heen, echt waar) de baas. God moet zich altijd aanpassen aan de kritiek, de gewoontes, de smaak, de mening, de eerzucht, de controle, de gebondenheden van mensen. Het is tijd dat we ons hiervan bekeren en dat wij ons gaan aanpassen aan God.

Zoals God zei tegen zijn profeet Jeremia: “Jij moet je niet keren naar de mensen. De mensen moeten zich keren naar jou.”

God moet zich niet bekeren, omdat Hij te wild, te vrij, te onverwachts, te luid, te spontaan, te ongewoon, te groot, te krachtig is. Nee, mensen moeten zich bekeren naar God toe, omdat zij te stijf, te bang, te traditioneel, te geremd, te gebonden zijn.

 

God moet niet gebonden worden. Mensen moeten bevrijd worden!

Het is niet geestelijk om als een stokstijf steendood standbeeld voor de troon van de allerhoogste te staan, met een hart vol kritiek en negatieve gedachten. Dat is duivels, gebonden, doods. Het is goddelijk om vrij te zijn.

Als je in die vrijheid heerlijk wilt ontspannen, rustig zitten en genieten, dan is dat prima. Maar kritiek, veroordeling, gooien met gedachten-stenen naar mensen die zich voluit geven aan Gods majesteit, is duivels.

Laat je dus niet door kritiek binden. Breek door, breek door, breek door.

Satan zal je willen ontmoedigen, belemmeren, veroordelen, verwerpen, bespotten, enz.

Satan zal alles proberen om hen te vernietigen, die het geluid van de hemel brengen.

Geef er niet aan toe. Valse beschuldiging is de aard van satan: liegen en onrechtvaardig beschuldigen. Zegen hen die je vervolgen, heb ze lief, eer ze, doe het tegenovergestelde aan hen wat zij aan jou doen (echt waar, heel belangrijk!) en ga verder. Schud het stof van je voeten en ga naar een andere plaats.

Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al de rest zal je geven worden, zei Jezus. Het volgen van Jezus Christus, het leven in de Geest van God, het najagen van Gods hart en Gods beweging is het belangrijkste wat er is op aarde.

Enkele sleutelwoorden:

niets voorbereiden, afhankelijk zijn van God, gevoelig zijn voor de Heilige Geest, geen stiltes zelf invullen, geen afleiding toestaan, niet stoppen maar doorbreken, luid juichen, luisteren naar Gods instructies, volkomen vrijheid, God alle tijd geven, veel plezier maken!

Lees en herlees deze tips, bid erover, denk erover na, schrijf ze over in een schrift voor jezelf, mediteer erover, want dit zijn stuk voor stuk krachtige sleutels om door te breken.

We wensen je met heel ons hart veel moed en vrijheid (=vrijmoedigheid) en het geestelijk inzicht om te zien waar het op aankomt. Wees iemand die revolutie, reformatie, doorbraak en vrijheid brengt. Er zitten genoeg (veel teveel) strijders in de gevangenissen van controle en traditie die mensen hebben gebouwd in naam van God.

Breek uit en breng mensen in de diepe ontmoeting en ervaring van de opgestane, levende, heersende, geweldig machtige, liefdevolle, bevrijdende en genezende JEZUS CHRISTUS, de Heer der heren en de Koning de koningen, de almachtige.

http://www.soundofheaven.info/hemels

Reacties
 
Lieve Here God en Vader,
 
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan .
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
 
Amen.
 
 
Lees meer...
 
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
 
Psalm 119: 105
 
 
Lees meer...
 
 
 

Profetie voor Nederland en Belgie Laat de controle los!

Profetisch woord voor Nederland en Vlaanderen dat David Sorensen ontving tijdens een pinksterweekend van 2011. Geef dit aub door aan anderen, ook aan de leiders van je kerk. Verspreid deze url: www.soundofheaven.info/profetie-opwekking

 Het is tijd dat jullie loslaten, het is tijd dat jullie stoppen met zelf de show te runnen.

Het is tijd dat jullie echt opgeven, dat jullie zeggen ‘wij gaan niet langer zelf heersen over de aanwezigheid van God, maar wij gaan ons onderwerpen aan de aanwezigheid van God. We gaan niet langer heersen over de kracht van God, we gaan ons laten leiden door de kracht van God.’

Want als je werkelijk durft Mij te volgen, zegt de Vader, dan zul je zien dat Mijn kracht zal toenemen, dan zul je zien dat Mijn rivier zal stromen, dan zul je zien dat de wonderen zullen toenemen, dan zal er veel meer kunnen gebeuren.

Maar jij moet loslaten Mijn kind!

Laat los, durf los te laten en geef jezelf over aan Mij.

Er kan pas een overwinning komen als je loslaat, als je de controle uit handen geeft.

Er kan pas een verandering komen, die een diepe, krachtige transformatie betekent, als je werkelijk loslaat en als je zegt ‘Vader in de hemelen, U bent onze Koning, U bent onze Heer, regeer in ons midden, regeer in ons leven, regeer in ons denken, regeer in ons.

Het is tijd om los te laten, het is tijd om door te breken, het is tijd om verder te gaan.

Laat los, je menselijke ideeën over hoe alles moet verlopen, laat los je menselijke programma’s, je menselijke planningen, je menselijke manieren, laat het los, zegt God, en laat Mijn Geest werkelijk vrij stromen.

Er is veel teveel tijd verloren, zegt God, door de menselijke manieren van doen. Er is veel tijd verloren, door de menselijke programma’s en de menselijke strategieën, en de menselijke meningen.

Er is veel tijd verloren zegt God.

Dit land had allang een opwekking kunnen hebben, een geweldig sterke opwekking. Want Mijn beloften zijn er, zegt God, Mijn verlangen is er, Mijn wil is volmaakt duidelijk, Ik wil met Mijn heerlijkheid stromen, Ik wil Mijn koninkrijk met kracht vestigen.

Maar er is een roep van Mijn heilige Geest, zegt de Vader, om los te laten, om los te laten, om los te laten, om de menselijke ideeën los te laten, om de menselijke programma’s los te laten, om de menselijke manieren van doen los te laten en om door te breken in de werking van de heilige Geest, om door te breken, om niet langer beperkingen op te werpen tegen Mij, zegt God, om niet langer allerlei redenen te verzinnen om Mij maar af te remmen.

Het is tijd om daarmee op te houden en om alles los te laten en Mij alle ruimte en tijd te geven, in je binnenste, in je hart, in je denken, in je gevoel en in jullie midden, zegt God.

 

Laat werkelijk de controle over aan Mij, zegt de Vader, laat Mijn heilige Geest werkelijk leiden, en je zult zien dat er een geweldige rivier zal stromen, dat de kracht van Jezus Christus werkelijk zal toenemen.

Want er is teveel verloren gegaan, er zijn teveel wonderen die eigenlijk niet gebeurd zijn, hoewel Ik het wilde, maar de mensen hielden alles vast in eigen handen. Ze dachten dat ze Mij dienden, maar ze dienden eigenlijk iets anders, ze dienden eigenlijk zichzelf en ze dienden een menselijke controle.

Ik zeg dat niet om te veroordelen, zegt God, maar Ik zeg het om te bevrijden, Ik zeg het om werkelijk vrijheid te brengen, om Mijn kracht vrij te zetten, om Mijn rivier vrij te zetten, om Mijn woord vrij te zetten, om Mijn wonderen vrij te zetten.

Ik wil komen, zegt de Vader, met een glorie en een kracht, die werkelijk Mijn Zoon Jezus Christus op een nog onbekende manier in deze wereld zichtbaar zal maken.

Ik wil komen met Mijn aanwezigheid, met een werking van Mijn kracht, die nog onbekend is.

Ik wil doorbreken, zegt de Vader, Ik wil doen wat Mijn Geest verlangt, Ik wil doen wat Mijn Woord belooft, zegt God, Ik wil doen wat er al eeuwen in Mijn woorden opgeschreven staat, Ik wil werkelijk Mezelf laten zien aan Mijn volk, zegt God.

Dus durf werkelijk de controle los te laten, zegt de Vader en zie hoe Mijn Geest de wonderen zal doen, zie hoe Mijn Geest verandering zal brengen, zie hoe Mijn Geest genezing zal brengen, zie hoe Mijn Geest harten zal vernieuwen tot een vurig verlangen om Mij te kennen.

Want de menselijke werking is niet in staat om een werkelijke transformatie in een mensenleven te bewerken die blijvende vrucht draagt. De inzet van een mens is niet in staat om Mijn wonderen te bewerken.  De inzet van een mens is niet in staat om een hart tot diepe overgave aan Mij te brengen, zegt God.

Alleen Mijn Geest is in staat om te doorgronden wat er in het diepste van een mens leeft, en om daar een wonder te doen van genezing en herstel, van geloof en vertrouwen. Allee Mijn Geest is in staat om te doen wat elke prediker wil zien gebeuren.

Menselijke inzet is niet in staat om een ander mens tot diepe overtuiging te brengen. Alleen Mijn Geest kan het, zegt God.

En dit zijn zaken die je weet en die je predikt, maar het is niet wat je doet, zegt God. Want je staat zelf nog veel teveel in het centrum, je staat zelf nog veel teveel in plaats van Mijn Geest te werken, zegt God. Je doet zelf nog veel teveel, in plaats van Mijn Geest alles te geven, in plaats van Mijn Geest alles te laten doen.

Ik vraag je Mijn zoon en Mijn dochter, om jezelf toe te wijden aan Mij, om jezelf over te geven aan Mij, om Mijn aanwezigheid veel meer te gaan ervaren in je leven, om Mij te zoeken in je binnenste, om Mijn aanwezigheid in je hart te laten toenemen.

Ik zeg dat niet als een verwijt mijn kind, Ik zeg het als een verlangen van mijn hart om werkelijk Mijn heerlijkheid uit te storten in jullie binnenste, om Mijn heerlijkheid te laten stromen in deze natie, zegt God. Ik zeg het als een honger en een dorst om Mezelf te laten stromen in dit land en onder Mijn kinderen en vanuit Mijn kinderen, over de hele wereld. Maar jij moet het werkelijk zelf willen, jij moet zelf de sleutel omdraaien, jij moet zelf je denken veranderen, jij moet zelf de controle uit handen geven.

Want het is alleen Mijn Wind die het kan doen, alleen Mijn heerlijkheid kan doen wat je zo graag verlangt, zegt God.

Het is niet jouw inzet, het is zelfs niet jouw gebed, het is niet jouw studie, het is niet jouw harde werk voor Mij, zegt de Vader, het is Mijn Wind die het doet, het is Mijn Geest die het doet, het is Mijn rivier die et doet.

Als de rivier van Mijn heerlijkheid stroomt, als de rivier vanuit Mijn troon kan stromen, zonder belemmeringen, zonder beperkingen, zonder dat het altijd weer afgeremd wordt, door de obstakels die jullie steeds weer opbouwen, in jullie denken en in jullie samenkomsten, om Mij af te remmen, als je werkelijk de obstakels verwijdert, zal er een veel vrijere stroom zijn, dan kan er een toename zijn van Mijn Geest, een toename van Mijn kracht, een toename van Mijn zuivering, zegt God.

Ik wil het zo graag, Ik wil zo graag dat Mijn Geest de ruimte krijgt in jullie binnenste, in jullie hart, in jullie leven.

Dus durf jezelf los te laten, durf alles aan Mij over te geven, durf werkelijk je leven aan Mij toe te vertrouwen, durf jezelf aan Mij toe te vertrouwen: je hart, je denken, je ziel, je geest, je lichaam, al wat je doet, al wat je bent.

Ik zal wonderen doen, zegt de Vader, Ik zal werkelijk Mijn Geest laten werken.

 

http://www.soundofheaven.

Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl