Prince of Peace
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
 
 
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.
 
Psalm 119: 105
 
 
Lees meer...
 
 
 
Jezus is de Weg
de Weg , de Waarheid en het Leven
de Weg naar het Paradijs
de Weg naar het Eeuwige leven
 
Tenminste....
Als je je hart aan Hem geeft
Als je niet je eigen weg gaat
of de weg van de wereld om ons heen
 
Dan is het een belofte
dat we in Zijn paradijs mogen komen
een paradijs waar echte vrede en vreugde heerst
waar eerlijkheid is en recht
 
Maar alleen diegenen mogen daar komen
die zuiver van hart zijn.
die hun harten hebben schoongewassen
door het Bloed van Jezus Christus.
 
Door Zijn Bloed
door Zijn offer aan het Kruis
worden we schoongewassen
Dat is de keus
die een ieder van ons moet maken
 
Wat kies jij?
 
 

 

Lees meer...   (1 reactie)
 
 
 
IK VROEG.....
 
Ik vroeg God om kracht,
zodat ik zou kunnen presteren.
Ik werd zwak gemaakt,
zodat ik zou kunnen leren nederig gehoorzamen....
 
Ik vroeg om gezondheid,
zodat ik grotere dingen zou kunnen doen.
Ik kreeg gebreken,
zodat ik betere dingen kon doen......
 
Ik vroeg om rijkdom,
zodat ik gelukkig zou kunnen zijn.
Ik kreeg armoede,
zodat ik wijs zou kunnen zijn....
 
Ik vroeg om kracht,
zodat ik door mensen geprezen zou kunnen worden.
Ik kreeg zwakheid,
zodat ik de behoefte aan God zou kunnen voelen....
 
Ik vroeg om alle dingen,
zodat ik van het leven kon genieten.
Ik kreeg leven,
zodat ik van alles zou kunnen genieten......
 
bron:  onbekend
 
 
Lees meer...
 
 
Het kruis voor jou!

Het kruis is mijn liefdesbewijs voor jou.
Het kruis is wat Ik ervoor over had
om jou vrij te kopen uit de macht
van datgene waar je zo
aan gebonden bent.

Het kruis is wat Ik heb gedaan
om jou te genezen.

Laat je niet weerhouden, mijn kind,
maar kom bij het kruis.
Het staat er voor jou.
Ik heb al je pijn weggenomen.
Ik maakte je vrij van je verleden
en je lasten.
Laat het kruis je verleden wegnemen.
Laat mij je een nieuw leven geven.

Mijn liefde voor jou is zo groot
dat ik aan het kruis
wilde geslagen worden.
Om jou te redden.

Mijn kind... kijk naar het kruis,
en besef dat ik het deed voor jou.
Om jou te redden. Om jou te genezen.
Om jou een nieuwe toekomst te geven.
Vol van mijn liefde voor jou.

Kijk naar het kruis.
Daar heb ik het gedaan voor jou...

De Here Jezus.
 
 
Lees meer...
 
Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.
Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte.
Ik heb de hele dag gewacht,
 want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten.
Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen…
Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt.
 In de tijd dat Ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het
 ooit zult hebben. Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen.
 Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent.
Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen, toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel
en aarde.
Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen.
Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden.
Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen,
zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.
Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is en Ik kan me goed
 voorstellen dat het moeilijk is om te geloven wat Ik voor jou heb
gedaan. Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je
om je heen ziet. In de blauwe lucht en het groene gras. Dat probeer
 Ik je te vertellen als Ik je omhels met warme zonnestralen.

Roep Me … Praat alsjeblieft met Me … Vertel Me waarmee je zit.
Ik kan je echt helpen!

Als je voor Mij kiest kan Ik je fouten en tekortkomingen vergeven.
Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen.
Een leven zoals het leven bedoeld is.
Neem Me aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven.
Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen.
Ik zal je troosten als je verdriet hebt en je hart laten zingen
als je blij bent. Kies voor Mij.

Ik heb al voor jou gekozen.

Jouw vriend Jezus
 
Lees meer...   (4 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl