Prince of Peace
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
 
You are holy (You are holy)
You are mighty (You are mighty)
You are worthy (You are worthy)
Worthy of praise (worthy of praise)
I will follow (I will follow)
I will listen (I will listen)
I will love you (I will love you)
All of my days (All of my days)

I will sing to (You are Lord of Lords)
And worship (You are King of Kings)
The King who (You are mighty God)
is worthy (Lord of Everything)
I will love and (You're Emanuel)
adore Him (You're the Great I Am)
And I will bow (You're the Prince of Peace)
down before Him (Who is the Lamb)
and I will sing to (You're the saving God)
and worship (you're my saving Grace)
the King who (You will rein forever)
is worthy (You are Ancient of days)
And I will love and (You are Alpha, Omega,)
adore him (Beginning, and End)
And I will bow down (You're my savior, Messiah)
before Him (Redeemer and Friend)
You’re my prince of peace
And I will live my life for You

You are holy (You are holy)
You are mighty (You are mighty)
You are worthy (You are worthy)
Worthy of praise (worthy of praise)
I will follow (I will follow)
I will listen (I will listen)
I will love you (I will love you)
All of my days (All of my days)

I will sing to (You are Lord of Lords)
And worship (You are King of Kings)
The King who (You are mighty God)
is worthy (Lord of Everything)
I will love and(You're Emanuel)
adore Him (You're the Great I Am)
And I will bow (You're the Prince of Peace)
down before Him (Who is the Lamb)
and I will sing to (You're my saving God)
and worship (You're my saving Grace)
the King who (You will rein forever)
is worthy (You are Ancient of days)
And I will love and (You are Alpha, Omega,)
adore him (Beginning, and End)
And I will bow down (You're my savior, Messiah)
before Him (Redeemer and Friend)
You’re my prince of peace
And I will live my life for You

I will sing to (You are Lord of Lords)
And worship (You are King of Kings)
The King who (You are mighty God)
is worthy (Lord of Everything)
I will love and (You're Emanuel)
adore Him (You're the Great I Am)
And I will bow (You're the Prince of Peace)
down before Him (Who is the Lamb)
and I will sing to (You're my saving God)
and worship (You're my saving Grace)
the King who (You will rein forever)
is worthy (You are Ancient of days)
And I will love and (You are Alpha, Omega,)
adore him (Beginning, and End)
And I will bow down (You're my savior, Messiah)
before Him (Redeemer and Friend)
You’re my prince of peace
And I will live my life for You

woooah woaooh
You're my Prince of Peace
And I will live my life for You
Hear we go

Lyrics from Michael W. Smith

Lees meer...
 
Wij zwaaien met takken
En pakken de kleden
En spreiden ze uit op de straat
Waar zachtjes en nederig
Jezus de Vredevorst
langs de wegen gaat

Wij zwieren met palmen
met bloemen en halmen
En sieren de straten voor Hem
Hij komt op een ezeltje
Jezus de Vredevorst
in Jeruzalem
Hosanna
 
Elly en Rikkert
 

 


Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl