Prince of Peace
Prince of Peace

 

 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

   Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

 
Jezus zorgt voor je
 en beschermt je.
Hij heeft Zijn Leven gegeven
 uit Liefde voor ieder van ons.
 Hij houdt van je!!!
 
 
 
Breng al uw moeilijkheden
bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten
dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
  Psalm 55:23
 
 
Profetie over de komende glorie
 
De geest van God, de HEER,
 rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen
het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten
hoop te bieden,
om aan gevangenen hun
 vrijlating bekend te maken
en aan geketenden
hun bevrijding,
om een genadejaar
 van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak
voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
om aan Sions
 treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd
 in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van
 een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van
verslagenheid.
Men noemt hen
 ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER
als teken van zijn luister.
 
Jesaja 61; 1-3
 
 
Here, laat Uw Heilige Geest
 mijn hart vervullen.
Drenk mij in
  Uw kostbare zalfolie.
Vol van Uw Geest wil ik zijn!
 
 
Here Jezus Christus,
Ik aanbid U.
U bent de Zoon van God,
de Allerhoogste Heer
Vader, Zoon en Heilige Geest,
alle glorie aan U.
Dank U dat ik bij U mag horen,
van U mag zijn.
 
 
 
Jezus beschermt jou:
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
Amen
 
 
Jezus  Christus
 is de Koning der Koningen
en de Here der Heren.
aan Hem zij alle lof en eer.
Voor eeuwig en eeuwig
 zal Hij regeren op de Troon.
Hij is de Zoon van God.
            Prijs Zijn Naam !!!            
Amen!
 
      
 
 Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle,
Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
 
                           
 
 
 Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt
en kent mij:
Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre
 mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan
 en mijn liggen,
met al mijn wegen
zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord
op mijn tong,
of, zie, Here,
 Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren
 en van voren
en Gij legt
 Uw hand op mij.
Het begrijpen is
mij te wonderbaar,
te verheven,
ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God,
 en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
 
 
 
 
 
Groot bent U,
Mijn Heer en mijn God.
Machtig bent U.
U regeert
over Hemel en aarde.
U heeft het laatste woord.
 
 
 
Here, U  houdt van mij.
Ik mag altijd bij U komen.
Ik mag altijd bij u schuilen.
Bij U is er rust en vrede.
Echte Vrede.
 
 
 
 
 
klik aan:
56766mbf4bvziqj.gif
 
 
= naar Vreugdebron
 
 
 
 
 
Klik aan:
97508376371.gif Gods Garden image by kdjdfrog
 
 

 

 

 

Laatste reacties
Laatste artikelen
 
 

Profetie: Laat Mijn Wind waaien

Profetisch woord voor Nederland en Belgie

 

Ik wil waaien, zegt God, Ik wil waaien.

Laat Mij waaien, Mijn kind. Laat Mij waaien in jou.

Wees niet bang voor de wind, wees niet bang voor de wind van de hemel.

En jij Mijn kind – hoor deze woorden – jij Mijn kind, JIJ BENT MIJN DEUR!

Jij bent Mijn poort, zegt God, jij bent Mijn kanaal, jij bent Mijn doorgang.

En daarom zeg Ik: WIJD, WIJD, WIJD OPEN!

Laat je geest wijd zijn, laat je geest wijd zijn. Want Ik wil waaien, zegt God, waaien met Mijn wind.

En Ik wil niet alleen waaien in je verstand met woorden die je kunt begrijpen, met dingen die je kunt plaatsen. Nee, Mijn kind, weet je dan niet dat Ik Geest ben? Mijn Woord zegt dat Ik Geest ben.

Mijn mensen weten zo weinig, zegt de Vader, Wie ze dienen, Wie ze verhogen, Wie ze verheerlijken.

IK BEN WIND, zegt God. Ik ben wind en Ik waai, Ik ben wind en Ik waai, zegt de Vader.

Ik ben Geest en Ik wil waaien in jullie, zegt God. Ik wil waaien in je binnenste, Ik wil doorbreken in jou, Ik wil doorwaaien in jou, zegt God.

En denk niet ‘Maar Heer, ik begrijp er niets van’ want hoe kun je daar nu altijd met je hoofd bij willen komen? zegt God.

Wind kun je niet begrijpen. De wind beweegt, en Ik wil dat je gaat leren om te bewegen in Mij, dat je gaat leren bewegen in Mijn wind. Dat je niet alles met je verstand probeert te beredeneren en te begrijpen, want Ik ben wind, zegt de Vader.

Ik ben wind en Ik wil waaien in jou.

Dus geef jezelf over Mijn kind, want Ik wil zoveel MEER doen dan je denkt, Ik wil zoveel MEER doen dan je weet. Je denkt dat je het weet en je denkt dat je het kent, maar Ik heb zoveel MEER, zegt de Vader. En Ik ga waaien met Mijn Geest, Ik ga waaien, zegt de Vader.

Maar Ik zoek de deuren. Hoor Mij, zegt God: Wie zal zijn deur wijd openen voor Mij? Wie zal niet zeggen ‘Maar Heer, de deur staat toch op een kier, U kunt toch blij zijn?’

Nee, zegt de Vader, Ik heb zoveel MEER, Ik heb zoveel MEER, Ik heb zoveel MEER Mijn kind!

En Ik zeg: wie verlangt er naar Mij? Wie verlangt er naar de heerlijkheid van God?

Wie verlangt er naar de Wind van de heilige Geest om te bewegen op een manier die je nog nooit hebt gezien, nog nooit hebt gekend, nog nooit hebt gehoord, zegt de Vader?

Want Ik ben wind, Mijn kind, Ik ben wind en je kunt me niet in een doosje stoppen, je kunt Me niet vastplakken, zegt de Vader.

Ik ben de Heer, de Almachtige, de Allerhoogste, zegt God. En Ik wil zoveel MEER doen dan wat op dit moment bekend is van Mij.

Maar Ik zoek de mensen die zeggen ‘Vader, neem mij en beweeg mij maar Vader, ik zal geen paal zijn in de groen die zegt, “ik sta hier” maar ik zal meebewegen met U.’

Want Ik ben verlangend, zegt de Vader, Ik heb een honger en een dorst, om Mezelf uit te storten op deze wereld, om te bewegen op deze wereld.

 
 
 
 
Reacties
 
Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 
Hooglied 4:12

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
Jezus is de Weg
de Weg , de Waarheid en het Leven
de Weg naar het Paradijs
de Weg naar het Eeuwige leven
 
Tenminste....
Als je je hart aan Hem geeft
Als je niet je eigen weg gaat
of de weg van de wereld om ons heen
 
Dan is het een belofte
dat we in Zijn paradijs mogen komen
een paradijs waar echte vrede en vreugde heerst
waar eerlijkheid is en recht
 
Maar alleen diegenen mogen daar komen
die zuiver van hart zijn.
die hun harten hebben schoongewassen
door het Bloed van Jezus Christus.
 
Door Zijn Bloed
door Zijn offer aan het Kruis
worden we schoongewassen
Dat is de keus
die een ieder van ons moet maken
 
Wat kies jij?
 
 

 

Lees meer...   (1 reactie)
 
 
U bent de Prince of Peace
de Vredevorst.
U bent de Bron van Vrede
Bij U kom je werkelijk tot rust.
 
In dit jachtige leven
In deze drukke maatschappij
is het heerlijk te weten
dat er een plek is
waar je jezelf kunt zijn.
 
Een plaats dicht bij U
aan uw voeten
om even bij te komen,
om even bij te tanken,
en dan weer verder te gaan
met nieuwe energie
samen met U.
 
 
Lees meer...

 

 

 
 
 
Liefde
  
Ik hoor God spreken,
over Zijn liefde voor mij.
in elke bloem die bloeit,
een vogel die zingt zo blij.

Zachte handen die mij strelen,
als Hij langskomt in de avondwind.
Om het fijne koren te wiegen,
de ogen van bloemen verbindt.

En in 't kloppen van Zijn hart,
ervaar ik `t ritme van Zijn liefde.
Ik hoor zachtjes zijn stem,
voor mij die Hem eens griefde.

God houd van mij en is verliefd,
alles van Hem is een gave.
en elke gave van Zijn woord,
is waarin ik mij laafde.

zachtjes hoor ik God spreken,
over Zijn liefde voor mij.
In bomen die lieflijk wiegen,
door `t ruisen van de wind,
voel ik me vrij.
 
Schrijver: cobie wolthuis
 
 


Lees meer...
 
 
 
Wie raakt niet diep onder de indruk
Van wat God, de Heer geschapen heeft
De mens, de dieren en alles wat leeft
Bloemen, bomen, groot of klein van stuk.

Het is niet te bevatten, Gods grootheid
Dat Hij alles zo wonder mooi heeft gemaakt
Zodat men hier nooit op uitgekeken raakt
Alles getuigt van Zijn grote majesteit.

Lucht en winden, zee en strand
De zon, maan en de sterrenpracht
God, de Schepper heeft dit bedacht
En houdt de wereld nog in stand.

Looft God, de Schepper van ’t heelal
Prijst Hem om zijn wijsheid en macht
Dat Hij de schepping heeft volbracht
Hij die was en is en er altijd wezen zal.

Fedde Nicolai 
 

Lees meer...
Vader God
Ik aanbid U
Ik mag altijd bij U komen
U bent altijd bij mij
ook al ervaar ik het niet
U omringt mij
Op u kan ik altijd vertrouwen
U laat mij nooit in de steek
U bent een sterke God
U bent een machtige God
U bent niet te vatten
U bent niet te begrijpen
Toch bent U er altijd
Ik houd van U
Ik wil U eren
U alleen komt het toe
Alle lof, eer en heerlijkheid
U regeert tot in Eeuwigheid
Amen.
 

Lees meer...   (4 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl